Ads 468x60px

.

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Một vài nhận xét về ngôn ngữ hội thoại trong sáng tác của Nguyễn Công HoanMột vài nhận xét về ngôn ngữ hội thoại trong sáng tác của Nguyễn Công Hoan

ThS.Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Công Hoan
1903 - 1977
Văn học giai đoạn 1930 – 1945 đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc cả về chất và lượng của văn học trong tiến trình hiện đại hóa nền văn học dân tộc. Trào lưu văn học hiện thực phê phán đã đóng góp không nhỏ trong công cuộc hoàn thiện nghệ thuật văn xuôi tự sự của văn học Việt Nam mà Nguyễn Công Hoan chính là tác gia tiêu biểu đã khơi nguồn từ những sáng tác của Hồ Biểu Chánh, Phạm Duy Tốn, Nguyễn Bá Học. Nhà văn là một bút rất tài năng, ông luôn tạo ra những đặc sắc, độc đáo rất riêng trong sáng tác.
Bài viết này xin được đưa ra một vài nhận xét về ngôn ngữ hội thoại trong sáng tác của nhà văn.