Ads 468x60px

.

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan - Nghe/ĐọcTruyện ngắn Nguyễn Công Hoan

Người đọc: Trung Nghị
1 Răng con chó của nhà tư sản (1931).
2 Oẳn tà roằn (27-2-1937)
3 Ngựa người và người ngựa (11-2-1931)
4 Thằng ăn cắp (17/9/1932)
5 Báo Hiếu Trả Nghĩa Cha (28/3/1933)
6 Báo Hiếu Trả Nghĩa Mẹ (31/3/1933 )
7 Cụ chánh bá mất giày (20/5/1933)
8 Mất Cái Ví (21/7/1933)
9 Kép Tư Bền (27/71933)
10 Thầy cáu (3/7/1934)
11 Đuợc chuyến khách (1936)
12 Thế cho nó chừa (7/1935)
13 Thằng Quýt 1( 1/1937)
14 Thằng Quýt 2 ( 71937)
15 Tôi cũng không hiểu tại làm sao 1 (9/1937)
16 Tôi cũng không hiểu tại làm sao 2 (9/1937)
17 Đồng hoa có ma (12/1937
18 Thịt Nguời Chết (1938)
19 Tôi Tự Tử (1938)
20 Cái nạn ô-tô (1/1938)
21 Tấm giấy một trăm (7/1939)
22 Đi giày (1938)
23 Con ve
24 Chuyện của cô ấy (20/10/10975
25 Sóng vũ-môn (21/5/1920)
26 Hai Thằng Khốn Nạn (7/6/1930)
27 Cô Kếu, gái tân thời (30/5/1933)
28 Bữa no… đòn (24/10/1934)
29 Thanh! Dạ! (12/7/1935)
30 Đào kép mới (5/8/1936)
31 Anh xẩm (1936)
32 Tinh thần thể dục (1938)
33 Hai cái bụng (1/1939)
34 Cậu ấy may lắm đấy (3/1939)Nghe Truyện Việt - Xuất bản 19 thg 3, 2017
0 comments:

Đăng nhận xét

[im]your image url..[/im]
[youtube]your video url..[/youtube]
[si="10"]your text[/si]
[co="red"]your text[/co]
〈div style=""〉 TEXT〈/div〉