Ads 468x60px

.

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

Tác phẩmNguyễn Công Hoan, tự Trọng Lạc

Tác phẩm


(sưu tầm trên mạng)

NGUYỄN CÔNG HOAN CÂY BÚT HIỆN THỰC XUẤT SẮC - Nhiều tác giả


NGUYỄN CÔNG HOAN
CÂY BÚT HIỆN THỰC XUẤT SẮC


(Tái bản có bổ sung)

VŨ THANH VIỆT
(Tuyển chọn và biên soạn)
NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN
43 Lò Đúc - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: VŨ AN CHƯƠNG

Chịu trách nhiệm bản thảo: PHẠM NGỌC LUẬT
Biên tập:VŨ THANH VIỆT
Trình bày sách:NGỌC BÁCH
Sửa bản in: THẢO LINH
Vẽ bìa: LƯU CHÍ CƯƠNG
In 700 cuốn, khổ 14,5 x 20,5 cm. Tại Trường THKT In. Giấy phép xuất bản số: 868-XP-
QLXB/32-VHTT. In xong và nộp lưu chiểu quý IV – 2003.

Người đọc: Nguyên Lộc