Ads 468x60px

.

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

Tác phẩmNguyễn Công Hoan, tự Trọng Lạc

Tác phẩm


(sưu tầm trên mạng)


 1. Chuyện thế-gian II, dịch-thuật (cùng Nguyễn Công Tỉnh, Bùi Huy Cường, Nguyễn Trọng Đường) (H.: Tản Đà Thư Điếm, 1923 - 63 p.)
 2. Kiếp hồng nhan (H.: Nghiêm-Hàm, 1924 - 178 p.; 13 cm)(viết năm 1920, được Tản Đà thư điếm xuất bản năm 1923)
 3. Vần chữ Việt-Nam (Hải Dương: Văn Hải Thư Điếm, 1929 - 16 p.)
 4. Những cảnh khốn nạn I (H.: Dương Xuân Thư Quán, 1932 - 218 p.)
 5. Xã-hội ba-đào ký (Hải Phòng: Mai-Lĩnh, 1934 - 14 p.)
 6. Xã-hội ba-đào ký II: Chuyện chó chết (Hải Phòng: Mai-Lĩnh, 1934 - 14 p.)
 7. Xã-hội ba-đào ký III: Hai thằng khốn-nạn (Hải Phòng: Mai-Lĩnh, 1934 - 14 p.)
 8. Kép Tư Bền, truyện-ngắn (H.: Tân-Dân, 1er Juin 1935 - 150 p.) (Tiểu-Thuyết Thứ Bảy)
 9. Cô giáo Minh, truyện dài (H.: Tân-Dân, 1936 - 219 p.) (Tiểu-Thuyết Thứ Bảy)
 10. Tắt lửa lòng (H.: Tân-Dân, 1er Décembre 1936 ; 0$25) (Phổ-Thông Bán-Nguyệt-San 1)
 11. Hai thằng khốn-nạn (H.: Tân-Dân, 1937 - 166 p. ? ; 0$25) (P.T.B.N.S 5)

2 - Kiếp hồng nhan

 1. Tấm lòng vàng, giáo-dục tiểu-thuyết (H.: Tân-Dân, 1er Juillet 1937 - 136 p. ; 0$25) (P.T.B.N.S 8)
 2. Đào kép mới (H.: Tân-Dân, 1er Décembre 1937 - 172 p. ; 0$25) (P.T.B.N.S 13)
 3. Tơ-vương, tiểu-thuyết (H.: Tân-Dân, 1er Mai 1938 ; 0$25) (P.T.B.N.S 18)
 4. Bước đường cùng, tiểu-thuyết (H.: Tân-Dân, 1er Octobre 1938 ; 0$25) (P.T.B.N.S 23 Bìa trắng, bị cấm)
 5. Sóng vũ-môn, tiểu-thuyết (H.: Tân-Dân, 1er Décembre 1938 ; 0$25) (P.T.B.N.S 26)

14 - Tơ vương

 1. Lá ngọc cành vàng (1er Mai 1939 ; 0$25) (P.T.B.N.S 34)
 2. Người vợ lẽ bạn tôi, tiểu-thuyết (H.: Tân-Dân, 1er Décembre 1939 - 154 p. ; 0$25) (P.T.B.N.S 48)
 3. Tay trắng, trắng tay, tiểu-thuyết (H.: Tân-Dân, 16 Mars 1940 - 160 p. ; 0$25) (P.T.B.N.S 55)
 4. Chiếc nhẫn vàng, tiểu-thuyết (H.: Tân-Dân, 1er Mai 1940 - 160 p. ?) (P.T.B.N.S 58)
 5. Ông chủ báo, tiểu-thuyết (H.: Tân-Dân, 16 Juin 1940 - 152 p.) (P.T.B.N.S 61)

19 - Tay trắng, trắng tay

20 - Chiếc nhẫn vàng

21 - Ông chủ báo

 1. Nợ nần, tiểu-thuyết (H.: Tân-Dân, 1er Octobre 1940 - 160 p. ; 0$30) (P.T.B.N.S 68)
 2. Trên  đường sự-nghiệp, tiểu-thuyết (H.:  Tân-Dân, 1941 - I: 1er Nobembre,  132 p. - II: 16 Nobembre, p. 119-250 -  III: 1er Décembre, p. 233-352 ;  0$30) (P.T.B.N.S 94-96)
 3. Thanh-đạm, truyện dài (H.: Đời Mới, 1942 - 473 p.)

22 - Nợ nần


23.1 - Trên đườngsự-nghiệp

23.2 - Trên đườngsự-nghiệp

23.3 - Trên đườngsự-nghiệp

24 - Thanh-đạm

 1. Nghịch cảnh (H.: Đời Mới, 1943 - 188 p.)
 2. Bơ vơ, tiểu thuyết (H.: Đời Mới, 1944 - 149 p.)
 3. Danh tiết, tiểu thuyết (H.: Đời Mới, 1944 - 230 p.)
 4. Lệ Dung, truyện dài (H.: Đời Mới, 1944 - 176 p.)
 5. Cô làm công, nhật ký (H.: Đời Mới, 1944 - 100 p.)
 6. Ông chủ bà chủ, những truyện thực từ mười năm về trước (H. : Đời Mới, 1944 - 213 p.)
 7. Tấm lòng vàng (H.: Đời Mới, 1944 - 133 p.)
 8. Cái thủ lợn (H.: Đời Mới, 1945 - 220 p.)
 9. Người An-Nam, tiểu-thuyết (H.: Đời Mới, 1945 - 166 p.)
 10. Tôi quyết sống: chuyện chiến sĩ miền Nam (H.: Văn Nghệ, 1955 - 35 p.)
 11. Nông dân với địa chủ, tập truyện ngắn (H.: Văn Nghệ, 1955 - 195 p.)

28 - Lệ Dung


30 - Ông chủ bà chủ

35 - Nông dân với địa chủ
 1. Tranh tối tranh sáng, tiểu thuyết (H.: Văn Nghệ, 1956 - 461 p.)
 2. Gặp năm nhà văn Trung Quốc (cùng Đặng Thai Mai, Hoàng Trung Thông, Vũ Tú Nam) (H.: Văn Nghệ, 1956 - 65 p.)
 3. Viết tiểu thuyết (cùng Võ Huy Tâm) (H.: Văn Nghệ, 1960 - 51 p.)
 4. Hỗn canh hỗn cư, tiểu thuyết (H.: Văn Học, 1961 - 395 p.)
 5. Thăm nhà người anh em chiến đấu anh dũng (H.: Văn Học, 1962 - 133 p.)
 6. Đống rác cũ I (H.: Văn Học, 1963 - 622 p.) (Tái bản trọn bộ 4 tập năm 1989)
 7. Đời viết văn của tôi (H.: Văn Học, 1971 - 402 p.)

36 - Tranh tối tranh sáng
 1. Hỏi chuyện các nhà văn: Nguyễn Đình Thi, Chu Văn, Bùi Hiển, Tô Hoài, Tú Mỡ, Tế Hanh (H.: Tác Phẩm Mới, 1977 - 208 p.)
 2. Nhớ và ghi (H.: Tác Phẩm Mới, 1978 - 131 p.)
 3. Một kiếp người, tiểu thuyết (H.: Nxb Hà Nội, 1989 - 219 p.)

43 - Hỏi chuyện các nhà văn

44 - Nhớ và ghi    Truyện nhi đồng:
 1. Phần thưởng danh dự, giáo-dục tiểu-thuyết (H.: Tân-Dân, 25 Septembre 1941) (Truyền Bá 2)
 2. Chuyện ma (H.: Tân-Dân, 6 Nobembre 1941 - 36 p.; 0$10) (Truyền Bá 5)
 3. Nhà triệu phú thọt (H. : Tân-Dân, 1er Janvier 1942 ; 0$10) (Truyền Bá 13)
 4. Ma biên (H.: Tân-Dân, 26 Mars 1942 ; 0$10) (Truyền Bá 24)
 5. Đứa con đã khôn ngoan (H.: Tân-Dân, 2 Juillet 1942 - 30 p.) (Truyền Bá 38)
 6. Tấm lòng vàng, kịch (H.: Tân-Dân, I: 1er Octobre 1942, II: 8 Octobre 1942 - 30 p.; 0$15) (Truyền Bá 51-52)
 7. Xuân Đời Mới: Tết Quí Mùi 1943 (cùng Tam Thanh, Nguyễn Bính, Thao Thao, Thượng Sỹ, Trịnh Thục Anh) (H.: Đời Mới, 1943 - 50 p.)
 8. Trung Thu Trung Thu (cùng Doãn Kế Thiện, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân, Nguyễn Xuân Sanh) (H.: Kim Đồng, 1957 - 43 p.)
 9. Người cập rằng hầm xay lúa (H.: Kim Đồng, 1978 - 16 p.)

1 - Phần thưởng danh dự    

Nguồn: http://my.opera.com/ntd1712/blog/nguyen-cong-hoan
Xem thêm:
Nhiều tác phẩm của Nguyễn Công Hoan bị thất lạc

http://sachxua.net/forum/index.php/topic,1805.0.html   -
http://s1208.photobucket.com/home/ntd1712c/tag/Nguyen%2520Cong%2520Hoan?view=slideshow

3 comments:

 1. http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?pid=N0VDMzA5MDk&key=Nguy%E1%BB%85n+C%C3%B4ng+Hoan&type=A0

  Trả lờiXóa
 2. tác phẩm đã xuất bản :

  * Chuyện Thế Gian (1922)
  * Tắt Lửa Lòng (truyện dài 1923)
  * Kiếp Hồng Nhan (truyện ngắn, 1923)
  * Lá Ngọc Cành Vàng (truyện dài 1925)
  * Những Cảnh Khốn Nạn (truyện dài, 1932)
  * Kép Tư Bền (1935)
  * Ông Chủ (1935)
  * Bà Chủ (1935)
  * Cô Giáo Minh (truyện dài 1936)
  * Bơ Vơ (truyện dài 1936)
  * Cô Làm Công (truyện dài 1936)
  * Tấm Lòng Vàng (truyện dài,1937)
  * Một Công Trình Vĩ đại (truyện dài,1937)
  * Hai Thằng Khốn Nạn (1937)
  * Ðào Kép Mới (truyện dài 1937)
  * Sóng Vũ Môn (1938)
  * Bước Ðường Cùng (truyện dài 1938)
  * Người Vợ Lẻ Bạn Tôi (truyện dài 1939)
  * Ông Chủ Báo (truyện dài, 1940)
  * Trên Ðường Sự Nghiệp (truyện dài,1941)
  * Những Cảnh Khốn Nạn 2 (truyện dài, 1940)
  * Thanh Ðạm (1943)
  * Nghịch Cảnh (truyện dài 1943)
  * Danh Tiết (1944)
  * Cái Thủ Lợn (truyện dài 1945)
  * Người An Nam (truyện dài 1945)
  * Ðồng Chí Tơ (1946)
  * Xỗng Cũi (1947)
  * Nông Dân Với địa Chủ (1955)
  * Tranh Tối Tranh Sáng (1956)
  * Hổn Canh Hổn Cư (1961)
  * Thăm Nhà Người Anh Em Chiến Ðấu Anh Dũng(1962)
  * Ðống Rác Cũ (1963)
  * Đời Viết Văn Của Tôi (1971)
  * Hỏi Chuyện Các Nhà Văn (1977)
  * Nhớ Và Ghi (1978)
  * ...

  Trả lờiXóa
 3. Kiếp hồng nhan (1923)
  Vần chữ Việt Nam (1929)
  Kép Tư Bền (1931)
  Tắt lửa lòng (1933)
  Cô giáo Minh (1935)
  Hai thằng khốn nạn (1937)
  Tấm lòng vàng (1934)
  Tình khuyển mã (1937)
  Một công trình vĩ đại (1937)
  Đào kép mới (1938)
  Tơ vương (1938)
  Bước đường cùng (1938)
  Lá ngọc cành vàng (1934)
  Cái thủ lợn (1939)
  Sóng vũ môn (1939)
  Người vợ lẽ bạn tôi (1939)
  Ông chủ báo (1940)
  Nợ nần (1940)
  Những cảnh khốn nạn (1941)
  Trên đường sự nghiệp (1941)
  Một đứa con đã khôn ngoan (1942)
  Lệ Dung (1933)
  Thanh Đạm (1942)
  Nghịch cảnh (1943)
  Ông chủ, bà chủ (1944)
  Bơ vơ (1944)
  Cô làm công (1944)
  Danh tiết (1944)
  Người An Nam (1945)
  Tranh tối tranh sáng (1945)
  Đồng chí Tơ (1946)
  Xổng cũi (1947)
  Bà Năm đi tản cư (1952)
  Nông dân và địa chủ (1955)
  Tôi quyết sống (1955)
  Truyện ngắn chọn lọc I (1957)
  Truyện ngắn chọn lọc II (1958)
  Hỗn canh hỗn cư (1956)
  Thăm nhà người anh em chiến đấu anh dũng (1962)
  Đống rác cũ (1963)
  Đời viết văn của tôi (1971)
  Truyện ngắn chọn lọc I (1973)
  Truyện ngắn chọn lọc II (1974)
  Hỏi chuyện các nhà văn (1977)
  Nhớ và ghi (1978)
  Tuyển tập Nguyễn Công Hoan (1983)
  Tuyển tập Nguyễn Công Hoan (1984)
  Tuyển tập Nguyễn Công Hoan (1986) (trong đó trích: Nhớ gì ghi nấy (14-3-1970)
  Bóng người qua (1988) (tên cũ: Trên đường sự nghiệp)
  Ngựa người và người ngựa (1989)
  Một kiếp người (tên tác giả đặt: Nếu không có anh. Viết 1967).

  http://www.coviet.vn/home/tri-thuc-viet/nhan-vat/bai-viet-N0VDMzA5MDk/Nha-van-Nguyen-Cong-Hoan

  Trả lờiXóa

[im]your image url..[/im]
[youtube]your video url..[/youtube]
[si="10"]your text[/si]
[co="red"]your text[/co]
〈div style=""〉 TEXT〈/div〉