Ads 468x60px

.

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Lá Ngọc Cành Vàng
Lá Ngọc Cành Vàng

Nguyễn Công Hoan

Để đọc, xin nhấp chuột vào chương muốn xem.


Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Đời viết văn của tôi


Đời viết văn của tôi

Nguyễn Công Hoan


Mời xem:
 • Sự cắt nghĩa giản dị (Nguyễn Công Hoan và cuốn hồi ký "Đời viết văn của tôi") - VƯƠNG TRÍ NHÀN
  Blog Vương Trí Nhàn.

 • Thăm nhà người anh em chiến đấu anh dũng


  Thăm nhà người anh em chiến đấu anh dũng

  Nguyễn Công Hoan
  Mục Lục
  • Nhà anh em
  • Ba Lan đau thương
  • Ban Lan tan tóc
  • Ba Lan chiến đấu
  • Ba Lan xây dựng
  • Tạm biệt anh em