Ads 468x60px

.

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

Nông dân với địa chủ - Tập truyện ngắn


Tập truyện ngắn

Nông dân với địa chủ


Nguyễn Công Hoan


Nông dân với địa chủ - Tập truyện ngắn
Nông Dân Với Địa Chủ
NXB Văn Nghệ 1955
196 Trang

MỤC LỤC

1 - Địa chủ3
2 - Quanh cái xác chết14
3 -  Công dụng của giấy nhật trình cũ        28
4 - Chị Liền36
5 - Cây mít51
6 - Bãi cứt trâu57
7 - Chị vú em64
8 - Thằng Giảng với Đảng72
9 - Trung thành87
10 - Xóm Bến Sim94
11 - Lưu manh110
12 - Chị Trân học124
13 - Phấn khởi1351 comments:

[im]your image url..[/im]
[youtube]your video url..[/youtube]
[si="10"]your text[/si]
[co="red"]your text[/co]
〈div style=""〉 TEXT〈/div〉