Ads 468x60px

.

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2010

Ảnh

Vũ Ngọc Phan (ngồi ghế bên phải) và Nguyễn Công Hoan (ngồi ghế bên trái) cùng các bạn học trường Bưởi, năm 1917.


Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân, Hoàng Trung Thông


0 comments:

Đăng nhận xét

[im]your image url..[/im]
[youtube]your video url..[/youtube]
[si="10"]your text[/si]
[co="red"]your text[/co]
〈div style=""〉 TEXT〈/div〉