Ads 468x60px

.

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan - Tiếng cười bốp chát, bạo khoẻ, tinh quái - Trần Văn Hiếu

CHƯƠNG 1:

Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan - Tiếng cười bốp chát, bạo khoẻ, tinh quái


Là tác giả của trên hai trăm truyện ngắn và gần 30 truyện dài, truyện vừa, trong đó tác phẩm có phẩm chất nghệ thuật cao chiếm tỷ lệ không nhỏ, Nguyễn Công Hoan được đánh giá là một nhà văn lớn. Tuy nhiên, nói đến tài năng và phong cách Nguyễn Công Hoan, trước hết người ta nhớ đến ông như nhớ đến một nhà truyện ngắn trào phúng bậc thầy.

Từ những năm hai mươi của thế kỷ XX, Nguyễn Công Hoan đã được chú ý qua những truyện ngắn đăng báo cùng với tập truyện ngắn đầu tay: Kiếp hồng nhan (1923). Nhưng phải đến những năm ba mươi, tài năng Nguyễn Công Hoan mới nở rộ. Ông đã thực sự nổi tiêng khi cho ra đời tập truyện ngắn gây chấh động dư luận trong Nam ngoài Bắc, tập Kép Tư Bền (1935). Thời kỳ Mặt trận dân chủ (1936-1939), truyện ngắn trào phúng Nguyễn Công Hoan càng phát triển mạnh mẽ về số lượng cũng như về chất lượng.

Tìm hiểu tiếng cười Nguyễn Công Hoan, luận án chủ yếu căn cứ vào những truyện ngắn trào phúng xuất sắc của ông ra đời vào khoáng thời gian từ 1930 đến 1939.


1. CƠ SỞ TƯ TƯỞNG CỦA TIẾNG CƯỜI NGUYỄN CÔNG HOAN

2. CẤU TRÚC TRÍ TUỆ CỦA TIÊNG CƯỜI, HÀI KỊCH VÀ BI HÀI KỊCH

3. NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT: NHỮNG THỦ PHÁP HÓM HỈNH, KỂ VÀ TẢ - KỊCH CÂM VÀ KỊCH NÓI, HÌNH ẢNH NGƯỜI TRẦN THUẬT

4. TRUYỆN NGẮN NGUYỄN CÔNG HOAN - CẦU NỐI GIỮA TRUYỆN TRUYỀN THỐNG VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI

0 comments:

Đăng nhận xét

[im]your image url..[/im]
[youtube]your video url..[/youtube]
[si="10"]your text[/si]
[co="red"]your text[/co]
〈div style=""〉 TEXT〈/div〉