Ads 468x60px

.

Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

TẠP VĂN


TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG

TẠP VĂN


Theo "Tuyển tập Nguyễn Công Hoan" (3 tập),
tập III, Nhà xuất bản Văn học - 1986Nhan đề: Tạp Văn. Tập 3
Tác giả: Nguyễn, Công Hoan
Năm xuất bản: 2005

MỤC LỤC

  1. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là lần đầu tiên tôi được gặp Bác, Bác không làm tôi ngạc nhiên tý nào
  2. Lọc ý và chữ
  3. Chỉ văn học có ngôn ngữ nhuần tính dân tộc mới sống mãi với dân tộc
  4. Nói về truyện ngắn


0 comments:

Đăng nhận xét

[im]your image url..[/im]
[youtube]your video url..[/youtube]
[si="10"]your text[/si]
[co="red"]your text[/co]
〈div style=""〉 TEXT〈/div〉