Ads 468x60px

.

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

Hành động nói gián tiếp thực hiện bằng hành động hỏi trên tư liệu truyện ngắn Nguyễn Công HoanHành động nói gián tiếp thực hiện bằng hành động hỏi trên tư liệu truyện ngắn Nguyễn Công Hoan


TS. NGUYỄN THỊ THUẬN (Đại học Hải Phòng)
THS NGUYỄN THỊ HỒNG TOAN (Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Hải Phòng)


Trong bài viết này, tác giả tiến hành khảo sát 73 truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan, nhằm xác định: 1/ Tần số xuất hiện của các hành động nói gián tiếp được thực hiện bằng hành động hỏi; 2/ Tìm hiểu mối quan hệ giữa giữa hành động nói gián tiếp với phép lịch sự; 3/ Xem xét đặc trưng ngữ dụng của việc sử dụng hành động nói gián tiếp. Mời bạn đọc cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

0 comments:

Đăng nhận xét

[im]your image url..[/im]
[youtube]your video url..[/youtube]
[si="10"]your text[/si]
[co="red"]your text[/co]
〈div style=""〉 TEXT〈/div〉