Ads 468x60px

.

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

Luận văn về đề tài liên quan đến Nguyễn Công Hoan


Luận văn về đề tài liên quan đến Nguyễn Công Hoan

Lấy về được toàn bộ
1. Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan trước cách mạng tháng tám, nhìn từ đặc trưng thể loại. pdf
http://tailieuso.udn.vn/bitstream/TTHL_125/3815/1/Toanvan.92.pdf

2. Thế giới nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan và truyện ngắn Sekhov pdf
Link lấy về file KILOBOOKS.COM - 0018.pdf tại http://tienphongonline.vn/luan-van/van-hoc/27545-gioi-nhan-vat-trong-truyen-ngan-nguyen-cong-hoan-va-sekhov.html

3. Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan / Lê Thị Đức Hạnh - Luận án phó tiến sĩ Văn học
Link lấy về http://vannghiep.vn/wp-content/uploads/2017/02/Truy%E1%BB%87n-ng%E1%BA%AFn-Nguy%E1%BB%85n-C%C3%B4ng-Hoan-pts-L%C3%AA-Th%E1%BB%8B-%C4%90%E1%BB%A9c-H%E1%BA%A1nh.pdf
tại trang Thư viện Quốc gia Việt Nam -
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan 1979


4. Thế giới nhân vật trong truyện ngắn và tiểu thuyết của Nguyễn Công Hoan doc
Nguyễn Thị Thành 2006
Link lấy về file 30970 - KILOBOOKS.COM.doc tại trang http://tienphongonline.vn/luan-van/thac-si-tien-si/30970-gioi-nhan-vat-trong-truyen-ngan-va-tieu-thuyet-cua-nguyen-cong-hoan.html

5. Thành ngữ trong tác phẩm Nguyễn Công Hoan Luận văn dài 111 trang PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Cần Thơ ...
www.KILOBOOKS.com
Link lấy về file KILOBOOKS.COM.rar (632.3 KB) tại trang: http://tienphongonline.vn/luan-van/van-hoc/68660-thanh-ngu-trong-tac-pham-nguyen-cong-hoan.html

6. Quán ngữ trong chức năng rào đón, đưa đẩy và khảo sát, phân tích quán ngữ rào đón, đưa đẩy trong truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan doc
Link lấy về file 17654 - KILOBOOKS.COM.doc (669.5 KB) tại trang http://tienphongonline.vn
Xem online: www.KILOBOOKS.com

7. Phân tích và thống kê các đoản ngữ trong một truyện ngắn bất kì
Link lấy về file docx_20110803_TNN1043.do.doc (118.5 KB) tại trang http://tienphongonline.vn/
Xem Online: http://doan.edu.vn/

Đọc Online Toàn bộ
1. Tính Kịch trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan trước cách mạng tháng 8 - 1945 (59 trang)
http://www.zbook.vn/;

2. Vai trò của hư từ trong việc hình thành hàm ý trong ngôn ngữ Nguyễn Công Hoan (123 trang)
http://www.zbook.vn/
3. Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn trào phúng của Nguyễn Công Hoan (KL05169) (123 trang)
http://thuvien.hpu2.edu.vn:81/
4. Ngôn ngữ và giọng điệu trào phúng Nguyễn Công Hoan - Thành Đức Bảo Thắng, Tạp chí khoa học số 22 - Tháng 12/2012
Thư viện Trường ĐHSP Hà Nội 2

Đọc Online tóm tắt
1. Chức năng ngữ nghĩa của từ tính thái đứng đầu phát ngôn trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan - LV tốt nghiệp DH Võ Thị Dung 2010 - Truong DH Vinh - Khoa Ngu van - Người hướng dẫn: GS.TS. Đỗ Thị Kim Liên
- Đọc Online tóm tắt gồm Mục lục và Phần mở đầu tại http://www.kilobooks.com; http://thuvien24.com/;

2. Khảo sát từ loại tiếng việt trong truyện ngắn “Kép tư bền” của Nguyễn Công Hoan
- Đọc Online tóm tắt gồm Mục lục và Phần mở đầu tại www.KILOBOOKS.com
http://tienphongonline.vn (Co file NN026 - KILOBOOKS.COM.pdf - 184.5 KB để lấy về nhưng hỏng)

3. Nghệ thuật điển hình hoá trong những sáng tác tiêu biểu trước Cách mạng tháng Tám của Nguyễn Công Hoan 115 trang Nguyễn Cẩm Yến 2009
- Đọc Online tóm tắt gồm Mục lục và Phần mở đầu tại http://www.doko.vn/
http://khotailieu.com/

4. Câu có hình thức nghi vấn trong tác phẩm của Nguyễn Công Hoan 115 trang - HÀ THỊ TUYẾT - LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC - Thái Nguyên - 2010 - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
http://www.doko.vn/; http://www.kilobooks.com/, PDF.

5. So sánh trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan
HOÀNG THỊ TỐ QUYÊN - LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC - Thái Nguyên - 2010 - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
http://www.doko.vn/

6. Cấu trúc so sánh tu từ trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan trước cách mạng >73 trang
http://thuvien24.com

7. Quan niệm của Nguyễn Công Hoan về một số vấn đề văn học THẠC SỸ
123doc.org, http://tailieukhoaluan.com

8. Tiếng cười trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao.
http://thuvien24.com/
9. So sánh câu văn trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan và truyện ngắn Thạch Lam
http://thuvien24.com/

10. Đối sánh ngôn ngữ trào phúng trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan và tiểu thuyết Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng
http://thuvien24.com/

11. Lời văn nghệ thuật trong truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan trước 1945
http://thuvien24.com/

12. Quan niệm văn học của Nguyễn Công Hoan 96 trang
https://123doc.org

13. Cái đói trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan và truyện ngắn Nam Cao trước 1945 THẠC SỸ
http://thuvien24.com/

14. Nghệ thuật trào phúng trong truyện ngắn của Sekhop và Nguyễn Công Hoan
http://thuvien24.com/

15. ĐẶC ĐIỂM HỒI KÝ NGUYỄN CÔNG HOAN
https://123doc.org/, http://thuvien24.com/.

16. Khảo sát hành động van xin qua lời thoại nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan THẠC SỸ
http://thuvien24.com/

17. Ngôn ngữ kể chuyện và ngôn ngữ nhân vật trong truyện trào phúng của Nguyễn công Hoan Luận văn Thạc sỹ Ngữ văn
http://thuvien24.com/

18. Tiếng cười qua một số phương tiện và biện pháp tu từ trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan
http://thuvien24.com/

19. Đặc điểm cách xưng hô của các vai giao tiếp trong truyện ngẵn Nguyễn Công Hoan (Chọn lọc)
http://thuvien24.com/

20. Vai trò của hư từ trong việc hình thành hàm ý trong ngôn ngữ Nguyễn Công Hoan
http://thuvien24.com/

21. Các phương thức và đặc điểm gây cười qua lời thoại nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan THẠC SỸ
http://thuvien24.com/

22. THẾ GIỚI NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN CÔNG HOAN TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG 8/ 1945 Hà Thanh Thủy - Lớp CLC -K61
Khoa ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

23. So sánh đặc điểm phong cách ngôn ngữ của Nguyễn Công Hoan và Nam Cao (qua hai tuyển tập truyện ngắn) Nguyễn Thị Huệ
Trường Đại học KHXH&NV - Luận văn ThS. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học - Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt, Mã số: 60 22 01
Năm bảo vệ: 2009.
PDF

24. Phong cách truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan
123doc.org

25. Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan - HÀ MỸ HẠNH, LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN HÀ NỘI – 2009, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN,
Xemtailieu.com - 20 trang, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội - 40 trang

26. Chất umua trong truyện ngắn nguyễn công hoan trước cách mạng tháng tám 1945 - THÁI THỊ NHƯ NGUYỆT MSSV: 6075438, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SƯ PHẠM BỘ MÔN NGỮ VĂN, Luận văn tốt nghiệp Đại học Ngành Ngữ Văn, Cán bộ hướng dẫn: HỒ THỊ XUÂN QUỲNH, Cần Thơ, 5-2011.
m.123doc.org


Chỉ có Link lấy về
1. Lịch sử nghiên cứu về truyện ngắn nguyễn công hoan và câu văn trong truyện của ông
Chi có Link lấy về tại http://vdoc.vn/; http://tailieu.sharingvn.net/
0 comments:

Đăng nhận xét

[im]your image url..[/im]
[youtube]your video url..[/youtube]
[si="10"]your text[/si]
[co="red"]your text[/co]
〈div style=""〉 TEXT〈/div〉