Ads 468x60px

.

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

Vai trò của đoạn một câu trong truyện ngắn Nguyễn Công HoanVai trò của đoạn một câu trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan

Đặng Thị Thanh Hoa
(ThS, Trường Đại học Quy Nhơn; Email: dangthithanhhoa@qnu.edu.v)


Trong truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan, việc sử dụng các đoạn một câu nhằm nhấn mạnh nội dung được tác giả sử dụng và khai thác rất hiệu quả, góp phần tạo nên những thành công về nội dung và nghệ thuật cho tác phẩm; qua đó, nhà văn đã chứng tỏ tài năng bậc thầy khi vận dụng ngôn ngữ tiếng Việt một cách sáng tạo, khéo léo và uyển chuyển.

0 comments:

Đăng nhận xét

[im]your image url..[/im]
[youtube]your video url..[/youtube]
[si="10"]your text[/si]
[co="red"]your text[/co]
〈div style=""〉 TEXT〈/div〉