Ads 468x60px

.

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Nhà văn Nguyễn Công Hoan thích "tập Kiều" - Vương Bạch


Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:VƯƠNG BẠCH

Nhà văn Nguyễn Công Hoan thích "tập Kiều"


Vương Bạch
Nhà văn Nguyễn Công Hoan (1903-1977) là người có công "đặt những viên gạch đầu tiên xây đắp nền móng cho nền văn xuôi hiện thực phê phán giữa thế kỷ XX" (nhận xét của giáo sư Phan Cự Đệ). Trước Cách mạng Tháng Tám 1945, ông là người có số lượng đầu sách xuất bản lớn nhất nước (nhận xét của Tô Hoài). Trong cuộc sống, ông là con người thông minh, ưa hài hước. Trong nhiều trường hợp, đáng lẽ phải phát biểu hay viết dài dòng, ông chỉ dùng vài câu thơ "tập Kiều" mà đầy đủ ý tứ.

Hồi thành lập Hội Nhà văn, Nguyễn Công Hoan được tín nhiệm bầu làm chủ tịch. Nhưng ông nói là ông "bị bầu làm chủ tịch", chứ ông chỉ muốn sống tự do, không thích phải ăn mặc, nói năng gò bó. Để thể hiện nỗi "lo lắng" trước công việc không quen này, ông liền làm mấy câu "tập Kiều" như sau:

Trăm năm trong cõi người ta
Một là đắc hiếu, hai là đắc trung
Giang hồ quen thói vẫy vùng
Rày xem phỏng đã cam lòng hay chưa...

Mấy câu này, ông ghi vào sổ tay của nhà thơ Mộng Sơn, có ý nói: mình quen lối sống tự do thoải mái (quen thói vẫy vùng), không biết rồi đây vào cương vị lãnh đạo mới liệu có "cam lòng" làm tốt hay không?

Hồi nhà văn dạy ở Trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ, các học viên đều mê Nguyễn Công Hoan, ai nấy đều mong muốn được nhà văn ghi cho mấy dòng lưu niệm. Anh Triều Dương, phóng viên Đài Phát thanh truyền hình Hải Hưng, đi dự lớp này. Anh đóng một cuốn sổ dày, bìa cứng, xin chữ của từng nhà văn nhà thơ. Đến lượt Nguyễn Công Hoan, ông rút bút dạ, ghi chữ to nằm chéo cả trang giấy khổ rộng:

Một năm hương lửa đang nồng,
Công Hoan cùng với Nguyên Hồng, Xuân Sanh

Rồi ông ký tên ở dưới
Lại cũng là một câu "tập Kiều", chỉ có một cặp thơ lục bát mà nói được bao nhiêu điều, mang rõ dấu ấn "Nguyễn Công Hoan".


VƯƠNG BẠCH
0 comments:

Đăng nhận xét

[im]your image url..[/im]
[youtube]your video url..[/youtube]
[si="10"]your text[/si]
[co="red"]your text[/co]
〈div style=""〉 TEXT〈/div〉